Zakelijke SDE Subsidie

Kies voor zonnepanelen met SDE++ subsidie

Met SDE++ subsidie steunt de overheid projecten die bijdragen aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Daaronder vallen ook zonnepanelen (ook wel zon-pv genoemd). Maar wat vergoedt de subsidie-regeling precies en wanneer komt u in aanmerking? Hieronder staat alles wat u moet weten over de SDE++ subsidie.

1. Wat is de SDE++ subsidieregeling?

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. De regeling bestaat al sinds 2008 en is sindsdien twee keer verbreed. Vandaar de twee plussen. De laatste plus stamt uit 2020; de regeling is nu niet meer alleen bedoeld voor de opwekking van duurzame energie, maar ook voor projecten waarmee CO2 wordt bespaard. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op bedrijfsdaken of op overdekte parkeerterreinen.

2. Kan de SDE++ subsidie het hele jaar door worden aangevraagd?

Nee. Er zijn 1 of 2 subsidie rondes per jaar. Dit jaar loopt de aanvraagperiode nog van 5 oktober tot en met 11 november 2021. In totaal stelt de overheid per ronde 5 miljard euro beschikbaar. Daarbij kan het moment waarop u uw aanvraag indient, heel bepalend zijn. De RVO hanteert binnen de aanvraagperiode namelijk verschillende fases. Binnen elke fase loopt het maximale bedrag op waarvoor u een aanvraag kunt indienen. Per dag worden dan alle aanvragen op volgorde van prijs gezet. Hoe minder subsidie u aanvraagt per ton CO2-reductie, hoe hoger de kans op toekenning.

Als u dit jaar geen SDE++ subsidie toegekend krijgt, dan kunt u in de volgende ronde opnieuw subsidie aanvragen. Smith Solar kan u adviseren over de werking van de SDE++.

3. Hoe werkt de SDE++ subsidie?

De SDE++ vergoedt bij zonne-installaties het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie die u opwekt en de (mogelijke) opbrengsten. U krijgt de subsidie toegekend over een periode van 15 jaar. De hoogte van de subsidie die u kunt krijgen, is afhankelijk van de CO₂-reductie die u met uw zonne-installatie realiseert, maar óók van het moment waarop u de subsidie aanvraagt. De openstellingsperiode is verdeeld in vier fases waarin de subsidiebedragen stapsgewijs hoger worden (zie ook vraag 2). Het is slim om van tevoren een aanvraagstrategie uit te denken om de kans op toekenning te vergroten. Smith Solar kan hierbij helpen.

4. Wanneer kom ik in aanmerking voor de SDE++ subsidie?

Er zijn basisvoorwaarden verbonden voor het aanvragen van de SDE++ subsidie. U kunt als bedrijf of instelling de subsidie aanvragen voor uw zonne-installatie als u:

  • Een grootverbruiksaansluiting hebt of laat aanleggen (aansluiting groter 3 x 80 Ampère)
  • Voor minstens 15 kWp aan zonnepanelen (vanaf ongeveer 45 zonnepanelen, afhankelijk van het aantal Wp per paneel) op uw dak wil plaatsen.

Voor meer informatie, bel of schrijf naar
Smith Solar B.V.
René Grootscholten
[email protected]
0625289515

Vraag vandaag nog een offerte aan!

Offerte aanvragen