Zonnepanelen

Verschil tussen monitoring en energieleverancier

U krijgt het maandoverzicht van uw energieleverancier waarop staat hoeveel energie u heeft verbruikt en teruggeleverd in de afgelopen maand. U kijkt vervolgens op uw monitoring app van uw zonnepanelen en daar staat een veel hoger aantal kWh!

Hoe komt dit?

Elektriciteit zoekt altijd de kortste weg naar energieverbruikers. In het geval dat uw zonnepanelen zijn aangesloten op de wasmachine groep en uw wasmachine staat aan, dan gaat opgewekte energie als eerste de wasmachine in voordat het naar andere apparaten toe gaat.

Uw eigen apparaten zitten altijd dichter bij de zonnepanelen dan de apparaten van uw buren. Dus zal alleen extra opgewekte energie door uw energiemeter heen gaan, oftewel, teruggeleverd worden.

De energiemeter kan alleen meten hoeveel energie er door de meter heen gaat. Dus opgewekte energie die direct een apparaat in gaat kan de energiemeter niet meten, en dus is dit niet zichtbaar op het maandoverzicht.

Uitrekenen direct-energieverbruik

U kunt dus met het maandoverzicht van uw energieleverancier en de data uit het monitoringplatform uitrekenen hoeveel direct-energieverbruik u heeft:

Opgewekte energie (monitoring) - Teruggeleverd (energieleverancier) = Direct energieverbruik

Als u meer uitleg wilt of nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Contact opnemen