Conformiteitscertificaat omvormers

Krijg jij een zonnepaneleninstallatie, wordt jouw omvormer vervangen of wordt jouw installatie uitgebreid? Dan moet je als eigenaar van een zonnepaneleninstallatie vanaf 27 april 2021 verplicht een conformiteitscertificaat voor de omvormer bezitten. Hiermee toon jij aan dat jouw opweksysteem geschikt is voor de aansluiting op het Nederlandse energienet.

Wat houdt een conformiteitscertificaat in?

Het conformiteitscertificaat is een officieel document dat bevestigt dat jouw zonnepaneleninstallatie voldoet aan de Europese richtlijnen voor stroomproductie, ook wel de Requirements for Generators (RfG). Het gaat daarbij om de Europese normen EN 50549-1 voor laagspanningsnetten en EN 50549-2 voor middenspanningsnetten.

Ook de omvormers die Smith Solar B.V. gebruikt voldoen aan deze eisen. Hieronder zijn de conformiteitscertificaten van onze verschillende omvormers te vinden.

Actief monitoren door netbeheerder

Vanaf de eind april wordt het bezit van de conformiteitscertificaten ook actief gemonitord door Nederlandse netbeheerders. Zij kijken naar nieuwe aanmeldingen via Energieleveren.nl en de directe meldingen bij de netbeheerder zelf.