BTW Terugvraag

De BTW op uw zonnepanelen terugvragen

Vanaf 1 januari 2023 is de btw op zonnepanelen afgeschaft voor woningen of bijgebouwen van een woning.

Deze service leveren wij alleen aan klanten van Smith Solar B.V.

Als zonnepaneleneigenaar kunt u de btw terugvragen als u zich aanmeldt als btw-ondernemer. Het is mogelijk dit zelf te doen, maar Smith Solar B.V. kan het ook voor u regelen.

Achtergrond

Op 20 juni 2013 bepaalde het Europese Hof dat wanneer een particulier energie opwekt met zonnepanelen en deze energie (gedeeltelijk) terug levert aan het elektriciteitsnet, de particulier ondernemer voor de BTW is. Deze uitspraak is bindend voor Nederland. Op 7 november kwam de Nederlandse belastingdienst met antwoorden op de vele vragen die er maandenlang leefden.

Hoe werkt het?

U kunt het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. Het voordeel dat dit oplevert is groter dan de subsidie van AgentschapNL die in 2012 en 2013 beschikbaar gesteld werd door de overheid (subsidiepot is ondertussen leeg).

Voorwaarden

De BTW kan alleen teruggevraagd worden op installaties die geïnstalleerd zijn vanaf 20 juni 2013 en geldt alleen voor kleinverbruikers (hoofdaansluiting t/m 3x80 Ampère). Ook moet het systeem verbonden zijn met het elektriciteitsnetwerk (geen autonome systemen). Er gelden andere tarieven voor geïntegreerde zonnestroomsystemen waarbij de panelen naast energiebron ook als dakbedekking fungeren.

In de praktijk zijn vrijwel alle particulieren kleinverbruiker en installeert Smith Solar B.V. vrijwel alleen netverbonden, niet-geïntegreerde (opbouw) zonnestroomsystemen. Vrijwel elke particulier komt dus in aanmerking voor BTW-teruggaaf.

Geen zin in papierwerk?

Smith Solar B.V. kan u aanmelden als BTW-ondernemer en de BTW voor u terugvragen bij de Belastingdienst. Wij vragen dan vervolgens ook een ontheffing van de administratieve verplichting (BTW afdracht) voor u aan, zodat u zelf helemaal niets hoeft te doen.

Hiervoor vragen wij eenmalig €100,- excl. BTW (BTW hiervan kan ook teruggevraagd worden).

U kunt zich voor deze service aanmelden door het formulier aan het einde van de pagina in te vullen.

Veelgestelde vragen

Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

U meldt zich alleen als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die de investering van het zonnepanelensysteem drukt. U kunt dus zelf beslissen of u zich aanmeldt als btw-ondernemer of niet.

Moet ik de komende jaren dan geen BTW betalen over mijn opgewekte stroom?

Zolang het saldo van het BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar €1,345 of minder is hoeft u geen BTW af te dragen. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTWbedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345 (U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen). Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken.

Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen maar mij nog niet aangemeld bij de Belastingdienst. Kan ik de BTW dan nog terugkrijgen op de aanschaf van de zonnepanelen?

Ja, ook als u zich nog niet heeft gemeld, kunt u zich alsnog melden en de BTW terugvragen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u voor de BTW ondernemer bent. U moet dit verzoek uiterlijk indienen binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf.

Maakt het uit wat voor elektriciteitsmeter ik heb?

Nee, dat maakt niet uit.

Wat is de Kleine-ondernemersregeling?

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar €1,345 of minder is hoeft u dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen.

Geldt de BTW teruggaaf ook voor VVE's?

VVE’s komen wel in aanmerking voor de BTW-teruggave. Wel moet er dan bij de Belastingdienst gemeld worden dat de VVE energie gaat opwekken. De vrijstelling van administratieve verplichting geldt echter alleen voor natuurlijke personen en dus niet voor een VVE.

Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW over het jaar van aanschaf en installatie van zonnepanelen?

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de BTW-richtlijn, kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

Opwekvermogen in WattpiekForfait
0 – 1000 Wp€ 20
1001 – 2000 Wp€ 40
2001 – 3000 Wp€ 60
3001 – 4000 Wp€ 80
4001 – 5000 Wp€ 100
Voorbeeld

Voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen dit op 5 december geplaatst zijn heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. U kunt het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een vermogen van 2.500Wp.

Forfait verschuldigde BTW: € 60,-

Dus de btw die u terug krijgt van de belastingdienst is dus uiteindelijk € 800 - € 60 = € 740,-

Meer vragen?

Voor andere vragen kunt u mailen naar [email protected].

Vraag vandaag nog de BTW van uw zonnepanelen terug!

Deze service leveren wij alleen aan klanten van Smith Solar B.V.

Klik hier