BelastingdienstKopers van zonnepanelen kunnen op eenvoudige wijze voortaan de BTW op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugkrijgen. Dit betekent een voordeel van honderden euro’s, afhankelijk van de hoogte van de factuur. De Belastingdienst heeft deze week bekend gemaakt wie voor de BTW aftrek in aanmerking komen en onder welke voorwaarden.

Aanleiding is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie eerder dit jaar. Het Hof bepaalde dat bezitters van zonnepanelen moeten worden gezien als ondernemer, omdat ze stroom produceren en die deels verkopen aan de stroomleverancier. Mensen die op of na 20 juni 2014 zonnepanelen hebben gekocht, kunnen voor aftrek in aanmerking komen.
In theorie moet de bezitter van zonnepanelen een factuur met BTW opstellen voor de stroomleverancier, aan wie stroom wordt geleverd. De Belastingdienst heeft dat versimpeld door uit te gaan van een forfaitair bedrag, afhankelijk van het vermogen van de zonnepanelen. Omdat het af te dragen bedrag zo laag is, kan ontheffing worden aangevraagd. De koper van zonnepanelen ontvangt eenmalig het BTW voordeel na aanschaf van de installatie en hoeft zich daarna geen zorgen meer te maken over een BTW betaling aan de belastingdienst.

BTW aftrek

Tot nu toe waren de gevolgen van het arrest van het Europees Hof onduidelijk. Bezitters van zonnepanelen injecteren stroom op het net als er meer productie is dan verbruik. Dit wordt salderen genoemd. Die hoeveelheid geïnjecteerde stroom wordt afgetrokken van de geleverde stroom, zodat de eigenaar een lagere eindfactuur krijgt.
Het maakt niet uit of de eigenaar van de zonnepanelen een slimme meter of een meter met draaischijf heeft. Iemand die BTW op aanschaf wil terugvragen, moet zich bij de Belastingdienst melden als ondernemer. De koper die geen BTW terugvraagt, hoeft zich niet te melden. De meeste eigenaren van zonnepanelen zouden nooit meer dan 1345 euro per jaar aan BTW hoeven af te dragen. Ze komen dan in aanmerking voor de zogeheten Kleine Ondernemersregeling die tot dat bedrag in een vrijstelling voorziet.
Een voorbeeld: U ontvangt van uw installateur een factuur met een BTW bedrag van 800 euro. Het gaat om een installatie van 2800 watt piek. Het BTW forfait dat u jaarlijks zou moeten afdragen over uw productie is 60 euro. U krijgt 800 – 60 = 740 euro terug.
Deze regeling geldt alleen voor zonnepanelen die bovenop een bestaand dak worden geplaatst, zoals in de meeste gevallen. Als zonnepanelen de dakbedekking vervangen en zorgen voor waterdichtheid, is de regeling minder voordelig.